GAS (Güvenli Alım-Satım)

"Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip "Üye"lerin www.oyuncusundan.com’un alt yapısını kullanarak Satıcıya ürün / ürünlerin teslimi karşılığında ürün /ürünlerin bedelini tahsil edememe; Alıcıya ise satın almış olduğu ürün / ürünlerin hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar. 
Alım-Satım konusunda çevirimiçi (on-line) ortamda anlaşarak bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak “Alıcı” ve “Satıcının” yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi için;
 "Alıcı" tarafından satın alınmış olan ürün / ürünlerin bedeli "OYUNCUSUNDAN"ın Güvenli Alım Satım Hesabı"na bloke edilmek üzere gönderilecektir.
"Satıcı"nın teslim etmesi gereken ürün /ürünleri tam ve eksiksiz olarak "Alıcı" teslim aldıktan sonra "Alıcı" tarafından "Üyelik Hesabı" üzerinden "OYUNCUSUNDAN"a bildirimde bulunması halinde "OYUNCUSUNDAN"ın "Güvenli Alım Satım Hesabı"nda  ilgili ürün / ürünlere ait blokede tutulan bedel "Satıcı"nın "OYUNCUSUNDAN"a belirtmiş olduğu hesaba gönderilecektir.
"Alıcı" ürünü "Satıcı"ya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde "OYUNCUSUNDAN"ın "Güvenli Alım Satım Hesabı"nda ilgili ürün / ürünlere ait blokede tutulan bedel,"Satıcı"nın ürün/ürünleri tam ve eksiksiz geri aldığına dair "Üyelik Hesabı" üzerinden "OYUNCUSUNDAN"a bildirimde bulunması halinde "Alıcı"nın hesabına geri gönderilecektir.